Хамали Варна

ЦЕНИ

Ценовата философия на Хамали Варна е ориентирана към привличане на голям брой клиенти, обем на поръчките и повторни поръчки от стари наши партньори, дългогодишни бизнес отношения. Това постигаме без подбиване на ценовите нива. Конкурентните ни цени са следствие от дългогодишния ни опит и професионализъм. В годините сме се научили как работата се върши по-бързо и с по-малко разходи за нас. Качеството ни на работа, изненадващо коректното отношение към клиентите ни осигурява повторни поръчки от тях и препоръките им, т.е. нови клиенти за нас.